Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Postadress:
Ice Team Raseborg rf c/o Christian Wikström
Björnbollstadsvägen 14, 10300 Karis
Allmänna frågor skickas till info@iceteam.fi

Ice Team Raseborg styrelse 2016-2017

Ordförande
Christian Wikström
+358 500 735596
puheenjohtaja@iceteam.fi

Sekreterare, konståkningsansvarig
Johanna Pohjalainen
taitoluistelu@iceteam.filuistelukoulu@iceteam.fisihteeri@iceteam.fi

Medlem
Tuomo Mäkilä
Tuomo.Makila@Viskoteepak.com

Medlem
Niclas Ekholm
Niclas.Ekholm@luukku.com

Medlem
Jussi Nordberg
jussi@puuveneveistamo.com

Medlem
 

Medlem
Kai Palin
kai.palin@expecon.fi

Träningschef (inte styrelsemedlem)
Rico Huaman Gutiérrez +358 440353793
valmennuspaallikko@iceteam.fi

Träningschef (inte styrelsemedlem)
Osmo Ruoho +358 400598976
valmennuspaallikko@iceteam.fi

Kassör (inte styrelsemedlem)
Tom Fagerstedt
tom.fagerstedt@raaseporinmetalli.fi

Kioskansvarig (inte styrelsemedlem)
Petra Karjalainen
petra.karjalainen@brev.fi