Priser

Höstsäsongen 2015 (3.10-12.12.2015) 50 €

Vårsäsongen 2016 (9.1.-19.3.2016) 50 €

Priserna för skridskoskolan har kunnat sänkas tack vare sponsorstöd till ishallbolaget.

Ice Team Raseborg tackar sponsorerna!

Syskonrabatt 30 % för den yngre skridskoåkarens del.