Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Postadress:
Ice Team Raseborg rf c/o Kai Palin
Lindnäsvägen 10, 10360 Svartå
Allmänna frågor skickas till info@iceteam.fi

Ice Team Raseborg styrelse 2018-2019

Ordförande
Kai Palin 050-5555793
puheenjohtaja@iceteam.fi
kai.palin@expecon.fi

Vice ordförande
Tuomo Mäkilä
Tuomo.makila@gmail.com

Sekreterare, konståkningsansvarig
Johanna Pohjalainen
taitoluistelu@iceteam.filuistelukoulu@iceteam.fisihteeri@iceteam.fi

Medlem
Niclas Ekholm
Niclas.Ekholm@luukku.com

Medlem
Jussi Nordberg
jussi@puuveneveistamo.com

Medlem
 

Kioskansvarig (inte styrelsemedlem)
Anna Sandström
annasand00@outlook.com