Tintit ja Timantit

Tintit

Tintit on taitoluistelukoulu, joka koostuu luistelusta nauttivista lapsista. Tintteihin siirrytään luistelukoulusta. Luistelijat ovat iältään 4-6 –vuotiaita ja heidän tavoitteenaan on kehittyä taitoluistelijoiksi.Tintit harjoittelevat kaksi kertaa viikossa jäällä ja yhden kerran jään ulkopuolella. Tinttien harjoitusten pääpaino on perusluistelun hallinnassa ja lisäksi harjoitellaan ensimmäisiä hyppyjä sekä pikkuhiljaa yhden jalan piruettia.

Timantit

Timantteihin siirrytään tinteistä, kun tarvittava taitotaso on saavutettu. Timanteissa harjoitellaan jo monipuolisesti taitoluistelun eri elementtejä ja aloitetaan yksöishyppyjen harjoittelu. Pääpaino harjoittelussa on edelleen perusluistelussa. Harjoitukset ovat kaksi kertaa viikossa sekä oheiset kerran viikossa.

Tintit ja timantit 2017-2018. Kuvasta puuttuu Eléa Solje.

Nuori Suomi pelisäännöt Tinteille ja Timanteille:

1. Kuunnellaan

2. Tehdään niin kuin ohjataan

3. Ei tehdä muuta

4. Kannustetaan kaikkia

5. Huomioidaan muut jäälläolijat ja pysytään omassa ryhmässä

6. Ollaan nätisti

7. Keskitytään

Vanhempien säännöt:

1. Tuodaan lapsi ajoissa harjoituksiin

2. 3K:ta eli kannustaa, kustantaa, kuljettaa

3. Valmentajille työrauha ja lapsille oppimisrauha: pysytään “näkymättömissä”

4. Opetetaan lapselle luistinten sitominen sekä hoito

5. Innostaminen

6. Palaute valmentajille (risut ja ruusut)

7. Vanhemmat auttavat kaikkia lapsia

 

Kyselyt: taitoluistelu@iceteam.fi