Kokouskutsu vuosikokoukseen

KOKOUSKUTSU

ICE TEAM RAASEPORIN VUOSIKOKOUS

AIKA 28.9.2017 klo 18.00

PAIKKA: Aktia jäähalli, kioski

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkistajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan kertomus

6. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksujen koon vahvistaminen

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta eroamisvuorossa olevien tilalle

9. Toiminnantarkastajan sekä hänen sijaisensa valinta

10. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely