Ice Team Raseborg

Ice Team Raseborg är en registrerad förening, vars målsättning är att föra fram olika issporter i Raseborg och Västnyland. Vi tränar i Aktia-ishallen i Karis.

Ta kontakt om du vill komma med och göra det möjligt för barn och ungdomar i Raseborg att ägna sig åt issporter. Vi behöver ivriga personer med i utvecklingsarbetet inom olika issportgrenar – berätta vad du vill vara med och göra. Mera information får du per e-post puheenjohtaja@iceteam.fi

Du hittar oss även i Ice Team Raseborg Facebook:
Aktia hallens hemsidor raseborgsishall.fi.