Anvisningar till föräldrarna

Det lönar sig att komma till ishallen i god tid och utrustad med gott humör, gärna 20 minuter innan lektionen börjar. Då man kommer till ishallen anmäler man sig vid anmälningspunkten, som finns i ishallens aula eller i omklädningsrummet.

Första gången skridskoåkarna deltar får de en namntarra på hjälmen samt ett pass för skridskoskolan vid anmälningspunkten. I passet samlar man stämplar och varje lektion ger en stämpel. Stämpeln får man vid anmälningspunkten innan lektionen börjar. Om du kommer sent, får du stämpeln nästa gång.

Ledaren hämtar barnen i omklädningsrummet ett par minuter innan lektionen börjar och berättar när man får gå ut på isen. Man får inte gå ut på isen utan lov! Det är absolut förbjudet att äta godis eller tugga tuggummi under lektionen.

Ändringar i träningstiderna är möjliga. Följ med de meddelanden om skridskoskolan som sänds per e-post.

Föräldrarna är välkomna att följa med lektionerna i skridskoskolan.

Den bästa platsen för föräldrarna att följa med verksamheten i skridskoskolan är läktaren. Om man följer med träningarna vid sargen störs verksamheten i rinken. Det är bäst för undervisningen om barnet får fokusera enbart på sin grupp och ledaren under lektionen. Man bör undvika att gå i omklädningsrummet och på gummimattan, eftersom den sand som kommer in med skorna kan skada skridskornas skenor.

Försäkring

Alla elever i Ice Team skridskoskola som är under 15 år har försäkrats  genom Finlands konståkningsförbunds gruppolycksförsäkring. Den gäller under skridskolektioner som ordnas av en medlemsförening i  konståkningsförbundet och under annan verksamhet som föreningen ordnar. För att skridskoåkaren ska omfattas av försäkringen bör         föreningen få hans eller hennes namn, adress och personbeteckning.