Ice Team Raseborg säsongens avslutningsfest

Karta Otillgänglig

Tid
13.04.2013
09:00 - 14:00


FÖRENINGENS SÄSONGAVSLUTNING

Ice Team Raseborgs säsongavslutning ordnas lördag 13.4.2013 i Aktia ishall i Karis och i Kila skolas tillfälliga utrymmen på Stabsgatan. Avslutningen börjar i ishallen kl. 10.00. Den är tänkt för alla dem som deltagit i issportgrenarna, för såväl samarbetspartner som medlemmar, barnens föräldrar och i synnerhet för dem som har haft den största rollen i föreningsverksamheten, barnen. Maarit Ekholm hämtar nyckeln till skolan och ser till att dörrarna öppnas före och stängs efter avslutningen.

Den medieansvariga kallar medierepresentanter till platsen. Viceordföranden meddelar vem som deltar från styrelsen och samarbetspartnerna. Den konståkningsansvariga meddelar om antalet konståkare och föräldrar som deltar. Lagledarna meddelar om deltagarna från lagen inklusive föräldrarna. Antalet personer som deltar bör meddelas till de kioskansvariga senast 5.4..

G-juniorerna: Tea Hertell, tfn 044 5557877, teahertell@gmail.com

E-juniorerna: Jaana Koskisalo, tfn 050 3771195, hyytia.jaana@luukku.com

Föreningen står för de kostnader som avslutningen medför. Fakturor/kvitton överlåts till ordföranden. Sekreteraren sänder inbjudningar till sponsorerna och ber att få meddelande om vem som deltar senast 5.4.

Program 13.4

Programpunkt Kl. Plats Ansvarar
G-juniorernas och Lejon-ishockeyskolans match mot tränarna och föräldrarnaPå två planer 10.00-10.15 Ishallen G-juniorieernas lagledare
Konståkarna 10.20-10.30 Ishallen Johanna
E-juniorernas match mot tränarna/föräldrarna 10.30-11.00 Ishallen E-juniorernas lagledare
Öppning och hälsningstal 12.00-12.15 Kila skola Ordföranden
Prisutdelning 12.30-13.00 Kila skola Ordföranden Träningschefen
Servering (kaffe/te/lemonad/bulle etc. 13.00- Kila skola De kioskansvariga

Prisutdelning

Ice Team Raseborgs prisutdelning sker enligt punkt 10.4 i föreningens regler, dock så att lagen kan göra egna preciseringar och tillägg, eftersom föreningen nu har sin första verksamhetsperiod bakom sig och det inte finns några A/B/C/D-juniorer än. Enligt den linjedragning som styrelsen gjort kommer alla G-juniorer att premieras med en medalj. E-juniorerna och de övriga premieras enligt inkomna förslag.

Lagen och konståkarna sänder sina premieringsförslag till styrelsen senast 2.4 kl. 18.00 per e-post till adressen puheenjohtaja@iceteam.fi och som kopia till valmennuspaallikko@iceteam.fi.

Förslagen ska göras skriftligt och en kort motivering bör medfölja. Styrelsen behandlar förslagen vid sitt möte 3.4.

Avslutningen börjar i Aktia ishall i Karis kl. 10.00 enligt programmet.

Under den del som hålls på Stabsgatan i Kila skolas tillfälliga utrymmen är  juniorlagen klädda  i föreningens spelskjorta.

Träningschefen beställer priserna till avslutningen tillsammans med den konståkningsansvariga.

Om avslutningen informeras på webbsidan, på Facebook och i medierna (den medieansvariga),. Den medieansvariga förbereder ett pressmeddelande om avslutningen (fotografier/premierade).

Styrelsen