MEDDELANDE

13.3.2020 kl. 16.00

 Ice Teams styrelse har fattat beslut att avbryta all tränings- och matchverksamhet i alla åldersklasser. Beslutet har fattats för att bromsa coronavirusepidemin.

 Föreningen följer i realtid med utvecklingen av situationen samt myndighetsmeddelanden. Beslut och planer gällande återupptagning av verksamheten fattas genast då det kan anses säkert.