Ice Team, Harjun kiekko och Blues Juniors till sammarbete

Från vänster Christian Wikström, Martin Andler och Nina Ståhl

 

Ice Team, Harjun kiekko och Blues Juniors har gjort sammarbetskontrakt i juniorerna för att förstärka spelarens utveckling och att säkerställa livskraftiga lag i de olika åldersgrupperna.
I huvudsak görs inga spelarförflyttningar i juniorer yngre än C2. Om föreningen inte har ett passligt lag att erbjuda en spelare så strävar man till att hitta ett passligt lag i sammarbete med varandra. Också sammanslagna lag kan vara möjliga om det inte finns tillräkligt med spelare i den egna åldersgruppen. Spelarstigen stärks från C juniorer och framåt då Blues Juniorernas FM-serie lag kommer med i bilden.
Flickorna har inte blivit bortglömda och kontraktet gäller också EKS och Ysikoppi ry (Blues damer)

Med spelartrafik kontraktet vill man också följa ishockey förbundets riktlinjer som hör till spelarstigen och onödiga spelar förflyttningar mellan föreningar.

•Minska antalet på förflyttningar mellan föreningar

•Fortsätta sin hobby i föreningen nära sig ända till C2 junior ålder

•Möjlighet för spelaren att hållas på spelarstigen, var utveckling är möjligt genom att göra rätta saker i rätt skede.