Styrelsens sammansättning

Ice Team Raseborg har vid sitt möte tisdag 5.3.2013 valt Jocke Enckell till ny ordförande för föreningen. Därtill valdes Osmo Ruoho in i styrelsen. Övriga styrelsemedlemmar är Ossi Rautio (vice ordf.), Saara Sjöblom, Johanna Pohjalainen, Jari Henriksson och Sinikka Valmiala.